Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Novinky a aktuality

19červen
2018

Exkurze do podzemního zásobníku plynu innogy

Do kategorie Gymnázium přidala(a) miroslav.siebert

V úterý 12. června 2018 se žáci tercie a kvarty vydali na exkurzi do podzemního zásobníku plynu v Dolních Dunajovicích, který je největším podzemním zásobníkem plynu  v České republice. Byl vybudován v původním ložisku plynu po jeho vyčerpání a slouží  svému účelu již více než 30 let. Žáci se při exkurzi seznámili s významem zásobníku, jeho historií, principem ukládání zemního plynu a prohlédli si zařízení a čidla, která se  v zásobníku nalézají. Žáci tercie a kvarty, GSS Mikulov


Připojené dokumenty: IMG_20180612_112111, IMG_20180612_112106

18červen
2018

Řecký ostrov Rhodos – praxe začíná

Do kategorie SOŠ přidala(a) miroslav.siebert

Praxe - Řecký ostrov Rhodos začíná

18červen
2018

Jak se čistí odpadní voda v Mikulově?

Do kategorie Gymnázium přidala(a) miroslav.siebert

Dne 30. května 2018 jsme navštívili v rámci exkurze z chemie mikulovskou čističku odpadních vod (ČOV). Počasí nám přálo, a proto jsme si patřičně návštěvu ČOV užili. Přivítal nás pan Petr Ševčík, který naši skupinu po celou dobu exkurze prováděl. Na začátku nám řekl o historii ČOV. Dozvěděli jsme se, jakou kapacitu ČOV má a kam voda, kterou zbaví všech nečistot, dále odtéká. Následovně nás provedl celým areálem a ke každé pasáži nám řekl velmi zajímavé informace. Některé části ČOV příliš nezaváněly, ale i to k tomuto patří a díky tomu jsme si uvědomili, že zaměstnanci nemají svou práci "voňavou".  Jelikož nám paní učitelka na začátku rozdala papíry, do nichž jsme si měli doplňovat informace, které zazněly z úst pana Ševčíka, odnesli jsme si z tohoto dne zajímavosti sebou zpět do školy. Exkurze se nám velmi líbila. Silvie Pelan Janatová, GSS Mikulov


Připojené dokumenty: COV (3), COV (2), COV (1)

18červen
2018

Neobsluhovali jsme anglického krále

Do kategorie SOŠ přidala(a) miroslav.siebert

Neobsluhovali jsme anglického krále, ale zajistili jsme catering pro národní soutěž Miss OK V sobotu16.6.2018 zajišťovali žáci prvního ročníku oboru vzdělání Kuchař - číšník catering národního kola Miss OK, které se konalo v Mikulově. V rámci občerstvení pro 200 pozvaných hostů jsme nabízeli sladkosti z naší cukrárny - moravské ovocné košíčky, plněné ovocné špičky, také pikantnosti z kuchyně - škvarkovou pomazánku, lahůdkovou pomazánku z tvarohu a červené řepy s křenem a sýrovou pomazánku s jogurtem a pažitkou. Hosté měli k dispozici také výběr z několika druhů pečiva. Akce proběhla skvěle, žáci byli pochváleni ing.Klárou Edlovou, hlavní manažerkou soutěže. UOV František Ondrák, GSS Mikulov


Připojené dokumenty: This photo is taken by AllWinner's v3-sdv, This photo is taken by AllWinner's v3-sdv

14červen
2018

Moderní vzdělávání na Gymnáziu a SOŠ Mikulov CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007337

Do kategorie Gymnázium přidala(a) miroslav.siebert

Škola realizuje dvouletý projekt Moderní vzdělávání na Gymnáziu a SOŠ Mikulov, hrazený Evropskou unií z fondů VVV a MŠMT ČR v celkové výši 1 238 000,- Kč. Cíle projektu vycházejí ze šetření  zřizovatele v rámci Krajského akčního plánu, tzv. KAP. Projekt   vytváří takové aktivity, které poskytují dočasnou personální podporu škole, například koordinátor spolupráce se zaměstnavateli, školní kariérový poradce. Aktivity jsou také realizovány v oblasti vzdělávání žáků -  podpora odborníků z praxe ve výuce, podpora ITC technologií zapojených do výuky, podpora čtenářské a matematické gramotnosti, podpora žáků ohrožených neúspěchem, stáže pedagogů u zaměstnavatelů.


Připojené dokumenty: Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

14červen
2018

G-centrum na výletě

Do kategorie SOU přidala(a) miroslav.siebert

To, že průběh výuky odborného výcviku může proběhnout i netradičně, jsme si vyzkoušeli s žáky Pečovatelských služeb. Tak jako každý rok jsme na smluvním pracovišti v G – centru Mikulov absolvovali dva dlouho plánované a netrpělivě očekávané výlety do centra Mikulova. První výlet proběhl dne 18. 5. 2018 a jeho cílem byl kostel svatého Václava Zde nám pan probošt poutavou a zábavnou formou vyložil stručnou historii kostela a jeho zajímavosti. Cílem druhého výletu, který se uskutečnil dne 8. 6. 2018, byla zámecká zahrada. Tady jedna z našich žákyň přečetla klientům něco o historii Mikulova a jeho okolí. Poté jsme si prohlédli krásy zámecké zahrady a pokochali se výhledem na Mikulov. Protože většina klientů G – centra má omezenou pohyblivost, naše hlavní úloha spočívala v tom dopravit je bezpečně na invalidních vozících do cíle. Všichni jsme se tohoto úkolu zhostili na výbornou a sladkou odměnou na konci obou výletů byla návštěva cukrárny, kde jsme s klienty poseděli při malém občerstvení. Chtěli bychom touto formou poděkovat kolektivu G – centra za skvělou spolupráci během celého školního roku, za ochotu a vstřícnost při plánování společných akcí. Na spolupráci v dalším školním roce se těší Sylva Podzemská a žáci Pečovatelských služeb, GSS Mikulov

Připojené dokumenty: G3, G2, G1

04červen
2018

A je to! - Maturita 2018

Do kategorie Gymnázium přidala(a) miroslav.siebert

Ve dnech 16. – 18. a 21. - 23. května 2018 proběhla na Gymnáziu a střední odborné škole Mikulov poslední část maturitních zkoušek. Ústní část absolvovalo celkem 39 žáků ze tří ročníků – oktávy, 4. A a 4. HO. Písemnou i ústní část této „zkoušky dospělosti“ zvládlo 36 žáků. Slavnostní předání maturitních vysvědčení se konalo 29. května v Sale terreně na zámku za účasti paní místostarostky, pana ředitele a zástupce SRPDŠ. Všem maturantům gratulujeme a přejeme hodně studijních i osobních úspěchů do dalších let. třídní učitelky K. Dědáková, L. Koudelová a J. Švecová


Připojené dokumenty: maturanti_foto, 8.0, 4.HO, 4.A

31květen
2018

Krajské kolo Biologické olympiády

Do kategorie Gymnázium přidala(a) miroslav.siebert

V pátek 25. května 2018 se v Brně ve Středisku volného času Lužánky uskutečnilo krajské kolo Biologické olympiády. Naši školu za nejmladší kategorii skvěle reprezentovala Anežka Čechová ze sekundy. Za to jí patří velké díky a přejeme mnoho úspěchu i v jiných soutěžích. Mgr. Kamila Dědáková

Připojené dokumenty: S22C-618053110010_0001

30květen
2018

Úřad práce

Do kategorie SOU přidala(a) miroslav.siebert

Dne 28. 5.2018 jsme s žáky třetích ročníků Pečovatelských služeb a Kuchařských prací navštívili Úřad práce v Břeclavi. Zde si žáci poslechli zajímavou přednášku na téma uplatnění absolventů středních škol na trhu práce. Dozvěděli se, jak mají postupovat při hledání zaměstnání a jaká je momentální situace na trhu práce. Dále získali informace o tom, jak se připravit na vstupní pohovor, jak správně napsat svůj životopis a jaké mají možnosti dalšího vzdělávání a rekvalifikace. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze a tato přednáška pro ně byla přínosná. Exkurze byla zajímavá a pro žáky poučná. Sylva Podzemská, GSS Mikulov


Připojené dokumenty: 20180529_085812 (1)

30květen
2018

Dějepisná olympiáda

Do kategorie Gymnázium přidala(a) miroslav.siebert

Slavnostním vyhlášením vítězů byl v Obecním domě v Praze v pátek 25. května ukončen 47. ročník Dějepisné olympiády. Téma soutěže, To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938, se neslo v duchu oslav výročí vzniku našeho státu. Do republikového finále se ze školních, okresních a krajských kol nominovalo třicet pět soutěžících. Máme velikou radost, že stejně jako v loňském roce, tak i letos měla naše škola ve finále svého soutěžícího. Byl jím Jiří Souchop z tercie. Díky výborně napsané odborné práci a rozsáhlým znalostem, které prokázal v soutěžním testu, se stal úspěšným řešitelem olympiády a sedmnáctým nejlepším žákovským historikem v republice. PhDr. Lenka Danadová, GSS Mikulov

30květen
2018

Trpasličí polévky

Do kategorie SOŠ přidala(a) miroslav.siebert

Dne 19. 5. 2018 jsme se my, žáci 3. ročníku hotelnictví, zúčastnili prezentace o nejlepší polévku na „Vinných trzích“ hotelu Zámeček v Mikulově. Rozhodli jsme se, že uvaříme 2 polévky. Jejich příprava začala již v pátek 18. 5. 2018. První polévka byla výborná Kejchalova – gulášová, druhá Rejpalova - zelná. Počasí nám přálo, ale bohužel se akce nedala nazvat soutěží, protože se toho dne zúčastnilo málo stánků. Jednalo se tedy o prezentaci školy. I přes to jsme si den užili jako třída a určitě se pokusíme podobných akcí znovu zúčastnit. 3. HO se totiž řídí heslem: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se." Žáci 3. HO, GSS Mikulov


Připojené dokumenty: 20180519_104633, 20180519_093850, 20180518_152049

30květen
2018

Moravské oděvní závody - Dolzer Břeclav

Do kategorie SOU přidala(a) miroslav.siebert

Obor vzdělání Pečovatelské práce má v náplni odborného výcviku také šití a údržbu oblečení. Proto se žáci vydali 29.5.2018 na exkurzi do šicí dílny v Břeclavi. Jednalo se o firmu DOLZER, která se specializuje na výrobu oděvů na zakázku. Výroba je zde zaměřena především na zahraniční klientelu. Žáci si mohli prohlédnout provoz a stroje pro výrobu oděvů - od střižny po vlastní šicí dílnu. Zde se oděvy nejen po částech sešívají, ale také kompletují a žehlí a pokud jsou bez závad, odesílají nazpátek k zákazníkům. Výroba jednoho kusu oděvu trvá od zadání objednávky až po doručení maximálně 6 týdnů. Všem se exkurze líbila. Servusová Bohumila, GSS Mikulov


Připojené dokumenty: Břeclav,_Vila_Elux, 20180529_110246

28květen
2018

Krajina Lednicko-valtického areálu

Do kategorie SOU přidala(a) miroslav.siebert

Ve čtvrtek 24. května 2018 se vypravili na další exkurzi žáci Praktické školy dvouleté. Jejich cesta směřovala do Lednicko-valtického areálu. Ve Valticích navštívili expozici Národního zemědělského muzea, která nabízí různé programy, například: Krajina Lednicko-valtického areálu. Žáci se seznámili s běžnými i vzácnými druhy ryb, žijícími v lednických rybnících i tůních lužního lesa, nebo mohli obdivovat zástupce ptačí říše, jejichž druhovou pestrostí je příroda Lednicko-valtického areálu vyhlášená. Zaujala je i velkoobjemová akvária s našimi nejvýznamnějšími sladkovodními rybami, mohli si pohrát na louce, vylézt na posed nebo načesat švestky česáčkem přímo ze stromu. Poté pokračovali do Bylinkové zahrady, která je součástí zámeckého areálu. Na naučných záhonech našli zejména léčivé rostliny, ale také byliny afrodiziakální, bylinky mýtů a legend, barvířské rostliny a i ty, které můžeme využít v aromaterapii či v kuchyni. Mgr. Hana Mikulíková, GSS Mikulov


Připojené dokumenty: 20180524_112055, 20180524_092613, 20180524_092556

22květen
2018

Burger club

Do kategorie SOU přidala(a) miroslav.siebert

Lednice je město, které vždycky zaujme. Se žáky třídy 2. SK jsme ji v rámci naší exkurze navštívili. Byli jsme pozváni k prohlídce Burger clubu, kde nám pan vedoucí pověděl vše o historii zařízení, prohlédli jsme si prostory restaurace, včetně kuchyně. Dále jsme byli v zámeckém skleníku, na prohlídce zámku a pak jsme byli na prohlídce výstavy soch z písku. Všem se nám exkurze líbila, odcházeli jsme sice unavení, ale spokojení. Bohumila Servusová, GSS Mikulov


Připojené dokumenty: IMG_1806, IMG_1804, IMG_1795

22květen
2018

16. ročník Přehlídky kuchařského umu

Do kategorie SOŠ přidala(a) miroslav.siebert

V úterý 15. 5. 2018 naše škola pořádala již 16. ročník Přehlídky kuchařského umu žáků 1. ročníků oboru Kuchařské práce, téma - bezmasé pokrmy. Menu složené z polévky, hlavního pokrmu a salátu nebo moučníku připravoval vždy dvoučlenný tým. Menu připravovalo šest odborných škol z Cvrčovic, Olešnice, Kyjova, Zlína, Brna a Mikulova. Po několik let je tato přehlídka velmi úspěšná, ze strany žáků opravdu profesionální, málo kdo by poznal, že degustovaná menu připravovali žáci teprve prvního ročníku. Všechny pokrmy byly chutné, esteticky nádherně upravené a opravdu profesionálně předvedené. Všichni žáci i pedagogové odcházeli spokojení, plni pozitivních dojmů a nových zkušeností. Servusová Bohumila, GSS Mikulov


Připojené dokumenty: CIMG3261, CIMG3250, CIMG3242, 20180515_141229

22květen
2018

Návštěva Hippoclubu Lednice

Do kategorie SOU přidala(a) miroslav.siebert

Říká se, že nejlepší pohled na svět je z koňského hřbetu. Proto se dne 18. 5. 2018 žáci Praktické školy dvouleté vydali do Hippoclubu Lednice, aby se o tom přesvědčili. Všichni jsme se těšili na jízdu na koni, ale bohužel nám to překazil vydatný déšť. Majitelé Hippoclubu však reagovali rychle a připravili nám náhradou prohlídku stájí s přípravou koní – hřebelcování, čištění a natírání kopyt, zaplétání hřívy. Poté nám tyto nádherně připravené koně zapřáhli do krytého kočáru a jelo se do zámeckého parku k minaretu. Po krátké přestávce jsme se vraceli zpět, kde na nás čekalo překvapení – pohoštění v příjemně vytopené restauraci. I když nám počasí nepřálo, odjížděli jsme plni zážitků a už teď se těšíme na další akce. Vlastimila Kalová, GSS Mikulov


Připojené dokumenty: 20180517_094854, 20180517_094623

21květen
2018

Návštěva Výcvikového centra AČR ve Vyškově

Do kategorie Gymnázium přidala(a) miroslav.siebert

V úterý 15. května 2018 se skupina gymnazistů a žáků mikulovských základních škol vydala na exkurzi Výcvikového centra AČR do Vyškova. Byla to odměna za výborná umístění v soutěži o osvobození Mikulova a 2. světové válce. Do Vyškova děti pozvala paní místostarostka ing. Marie Leskovjanová. Společně s paní Sobotkovou soutěž připravily a návštěvu Vyškova zajistily. Děti strávily zajímavé dopoledne ve společnosti příslušníků armády ČR, kteří jim ukázali výcvikový prostor i vojenskou techniku, a byly moc spokojené. Příjemnou tečkou za celou akcí pak byla návštěva McDonalda. Oběma dámám patří velký dík. Studenti GSS Mikulov

17květen
2018

Internacional pod pokličkou

Do kategorie SOŠ přidala(a) miroslav.siebert

Pokud se vydáte do Brna, máte možnost navštívit různá restaurační zařízení, například hotel Internacional, ale jen jako host. Příležitost prohlédnout si zmiňovaný hotel jinak dostali žáci 3. ročníku oboru vzdělání Kuchař-číšník. Exkurze proběhla dne 16. 5. 2018. Po vstupu do hotelu se žákům představil zástupce ředitele pro gastronomii a seznámil je s celou jeho historií. Hotel, otevřený v roce 1962, prošel za uplynulá desetiletí celou řadou úprav a pořád se modernizuje, většinou podle požadavků hostů. Žáci navštívili zázemí hotelu, salonky, obě dvě restaurace a na závěr si prohlédli různé typy pokojů. Viděli, jak vypadá zařízení moderního hotelu, nábytkem počínaje a inventářem obsluhy konče, a opět se dozvěděli něco nového. František Ondrák, UOV GSS Mikulov


Připojené dokumenty: This photo is taken by AllWinner's v3-sdv, This photo is taken by AllWinner's v3-sdv

17květen
2018

DELIKANA trochu jinak

Do kategorie SOŠ přidala(a) miroslav.siebert

DELIKANA je společnost s dlouholetou tradicí, zabývající se výrobou vlastních cukrářských produktů, dortů a zmrzlin. K výrobě používá nejen moderní italské receptury, ale čerpá i z české klasiky. Hlavním cílem společnosti je nabídnout veřejnosti čerstvé a kvalitní výrobky z tradičních surovin – čerstvé a poctivé smetany, másla, ovoce a dalších ingrediencí. Dne 7. 5. 2018 třída 2. CU a 14. 5. 2018 třída 3. CU navštívily cukrářskou velkovýrobnu této společnosti. Žáci měli možnost zhlédnout moderní vybavení cukrárny, ruční výrobu ozdob z čokolády a isomaltu. Dále krájení řezů vodním paprskem, přístroje na výrobu zmrzliny. Vyzkoušeli si modelování z marcipánu a tvorbu ozdob z italské čokolády. Exkurze byla pro velmi přínosná, protože žáci mohli okusit také jiné postupy cukrářské výroby. Bc. Jana Orsáčková, GSS Mikulov


Připojené dokumenty: 2.Cu - kopie, 2.Cu.. - kopie, 3.Cu... - kopie, 3.Cu., 3.Cu..., 2.Cu, 2.Cu..

15květen
2018

Návštěva v domově seniorů

Do kategorie SOU přidala(a) miroslav.siebert

V pátek 11. 5. 2018 jsme s žáky prvního, druhého a třetího ročníku Pečovatelských služeb navštívili Domov seniorů v Břeclavi Na Pěšině. Exkurze byla zaměřena na zajištění služeb v domovech pro seniory. Zařízením nás provedla vrchní sestra a seznámila nás s jednotlivými provozy, jako je Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služba. Zvláště nás pak zajímalo, jak jsou zde zajištěny základní služby, jako je péče o prádlo a oděvy, úklidové práce a zajištění stravy. Měli jsme možnost prohlédnout si také prádelnu, která je součástí tohoto domova pro seniory. Někteří žáci toto zařízení poznali už blíže o letních prázdninách, kdy zde pracovali brigádně jako pečovatelé. Pro všechny z nás byla tato exkurze podnětná a přínosná, žáci měli spoustu dotazů a mimo jiné se informovali na možnost jejich budoucího zaměstnání po skončení studia. Sylva Podzemská, GSS Mikulov


Připojené dokumenty: 20180511_100541, 20180511_100337

Starší novinky v archivu.

Dokumenty a formuláře

Praktická škola 2letá (od 1.9.2016)Stáhnout dokument »
Zednické práce (od 1.9.2016)Stáhnout dokument »
Zámečnícke práce (od 1.9.2016)Stáhnout dokument »
Strojní mechanik - zámečník (od 1.9.2016)Stáhnout dokument »
Pečovatelské práce (od 1.9.2016)Stáhnout dokument »
Kuchařské práce (od 1.9.2016)Stáhnout dokument »
Kuchař-číšník (od 1.9.2016)Stáhnout dokument »
Hotelnictví (od 1.9.2016)Stáhnout dokument »
Gymnázium 8. leté (od 1.9.2016)Stáhnout dokument »
Gymnázium 4. leté (od 1.9.2016)Stáhnout dokument »

Archiv novinek

Hledáte prehistorické novinky? Dříve jsme používali jiný systém, pro novinky z roku 2011 a starší tedy musíte navštívit archiv.